Television and nations in the European semi-periphery: Establishing a national identity through television (1958-1980). Case studies: Romania, Bulgaria and Belgium / TNSPE IFA-AUF 06/2016

 

Contract no. 06-AUF/16.08.2016

Financed by: The National Authority for Scientific Research and Inovation (PN3/Program3/Section 3.1/Module AUF-RO) and Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

Parteners: University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Universite de Namur, Department of History, University Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Project duration: 17 months, August 2016-December 2017

Objectives:

– to carry out an interdisciplinary analysis of the relationship between public television and nation(s) that brings together the research and interpretation of the archival documents (the historial approach), the methodology of ‘world system analysis’ (I. Wallerstein), and television studies.

– to investigate how the promotion of nation(s) take(s) place through television programmes within complex cultural systems whose dynamics are influenced by the identity’s tensions present in each of three analyzed countries (Romania, Bulgaria and Belgium).

– to carry out three case studies on Romania, Bulgaria and Belgium in order to identify the relationship between television and national identity in the complex and delicate case of countries from the European television semi-periphery.

Contact person: Romina Surugiu, romina.surugiu (a) fjsc.ro

Project team:

Project director, Romina Surugiu, Associate Professor, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Department of Journalism

Romania

Team leader: Romina Surugiu, Associate Professor, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Department of Journalism

Mădălina Bălășescu, Senior Lecturer, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Department of Journalism

Angelica Marinescu, Researcher, CEREFREA, University of Bucharest

Alexandru Matei, Senior Researcher, CEREFREA, University of Bucharest

Adriana Ștefănel, Senior Lecturer, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Department of Cultural Anthropology and Communication

Associate researchers: Luminița Roșca, Professor, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Department of Journalism

Belgium

Team leader: Anne Roekens, Professor, University of Namur, Faculty of Philosophy and Letters, Department of History

Micciche Alexandra, researcher, University of Namur, Faculty of Philosophy and Letters, Department of History

Marinkovic Annemarie, researcher, University of Namur

Bulgaria

Team leader: Vyara Angelova, Associate Professor, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication, Department of Radio and Television.

Snejana Popova, Professor, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication, Department of Radio and Television.

Svetlana Antova, researcher, Department of Historical Ethnology, Bulgarian Academy of Sciences

 

 ========================================================================

Televiziune și națiune în « semiperiferie » europeană : constituirea identității naționale la televiziune (1958-1980). Studii de caz: România, Bulgaria și Belgia / TNSPE

 

Contract nr. 06-AUF/16.08.2016

Finantare: Bugetul de Stat – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare

Denumirea Programului din PN III: PN3/ Program 3/Subprogramul 3.1

Categoria de proiect: Modulul AUF-RO

 

Partener român: Universitatea din București, Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

Partenerii străini:

1) Universitatea Sf. Clement Ohrid, Sofia, Departamentul  de Radio și Televiziune

Facultatea de Jurnalism și Comunicare de Masă

2) Universitatea din Namur, Departamentul de Istorie, Facultatea de Filosofie și Litere

 

Durata proiectului: 17 luni (august 2016-decembrie 2017)

Obiectivele generale urmărite:

– realizarea unei analize interdisciplinare a relației televiziune publică-națiune care să reunească cercetarea și interpretarea arhivelor (teritoriul istoric), cu metodologia comparativă de tip world system analysis (I. Wallerstein) și cu studiul televiziunii ca instituție (television studies).

– investigarea modului în care promovarea națiunilor prin televiziune are loc în cadrul unor sisteme complexe de difuzare a producției culturale (importuri, împrumuturi, adaptări sau schimburi de programe/formate TV, în cazul cercetării de față), a căror dinamică este influențată de tensiuni identitare proprii fiecăreia dintre cele trei țări analizate (România, Bulgaria și Belgia).

– realizarea a trei studii de caz asupra României, Bulgariei și Belgiei, în scopul identificării relației dintre televiziune și identitatea națională în cazul complex și delicat al țărilor din semi-periferie europeană.

Obiectivele fazei de execuţie I (august-decembrie 2016):

– realizarea unei cercetări bibliografice extinse asupra temei proiectului – relația televiziune-națiune în semiperiferie europeană: constituirea identității naționale la televiziune (1958-1980) – prin utilizarea resurselor existente în România, Bulgaria și Belgia, cu scopul de a clarifica terminologia de specialitate și de a fixa reperele istorice.

– o revizitare a conceptului de serviciu public de televiziune din perspectiva situației istorice, sociale și culturale din România, Bulgaria și Belgia.

– organizarea unui workshop cu participare internațională la București, la care vor face prezentări specialiști din România, Bulgaria și Belgia.

Obiectivele fazei de execuţie II (ianuarie-decembrie 2017):

– realizarea unei cercetări cantitative comparate, de arhivă, asupra importului și exportului de programe de televiziune în România, Bulgaria și Belgia, în perioada de monopol a televiziunii publice/de stat (1960-1980).

– analiza dimensiunii naționale/internaționale a grilei de programe din România, Bulgaria și Belgia, în perioada 1960-1980.

– evidențierea și analizarea raportului dintre producția națională de programe TV și importul de programe internaționale în cazul televiziunilor țărilor socialiste (din Europa de Est) și al celor din țările din Vestul Europei.

– organizarea unei conferințe internaționale pe tema istoriei televiziunii europene, conferință care să reunească cercetători din domeniu pentru a dezbate rezultatele cercetării din proiect și pentru a le pune în relație cu alte cercetări similare.

– organizarea unei expoziții de fotografie și imagine digitală despre istoria televiziunii în România, Bulgaria și Belgia, prin care să se aducă în atenția publicului larg tema proiectului.

Persoană de contact: Romina Surugiu, romina.surugiu (at) fjsc.ro

Echipa de proiect:

Director de proiect – Romina Surugiu, conf. univ. dr., Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

România

Coordonator: Romina Surugiu, conf. univ. dr., Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Mădălina Bălășescu, lect. univ. dr., Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Angelica Marinescu, cercetător asociat, CEREFREA, Universitatea din București

Alexandru Matei, cercetător asociat, CEREFREA, Universitatea din București

Adriana Ștefănel, lect. univ. dr., Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Cercetători asociați: Luminița Roșca, prof. univ. dr., Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Belgia

Coordonator: Anne Roekens, prof. univ., Departamentul de Istorie, Facultatea de Filosofie și Litere, Universitatea din Namur

Alexandra Micciche, cercetător, Departamentul de Istorie, Facultatea de Filosofie și Litere, Universitatea din Namur

Annemarie Marinkovic, cercetător dr., Universitatea din Namur.

Bulgaria

Coordonator: Vyara Angelova, conf. univ. dr., Departamentul de Radio și Televiziune, Facultatea de Jurnalism și Comunicare de Masă, Universitatea Sf. Clement Ohrid, Sofia

Snejana Popova, prof. univ. dr., Departamentul de Radio și Televiziune, Facultatea de Jurnalism și Comunicare de Masă, Universitatea Sf. Clement Ohrid, Sofia

Svetlana Antova, cercetător, Departamentul de Etnologie Istorică, Academia Bulgară de Științe

Echipa de proiect, Sofia, 29 septembrie 2017/Project team, Sofia, September, 27, 2017