Contract nr. 06-AUF/16.08.2016

Finantare: Bugetul de Stat – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare

Denumirea Programului din PN III: PN3/ Program 3/Subprogramul 3.1

Categoria de proiect: Modulul AUF-RO

Partener român: Universitatea din București, Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

Partenerii străini:

1) Universitatea Sf. Klement Ohrid, Sofia, Departamentul  de Radio și Televiziune

Facultatea de Jurnalism și Comunicare de Masă

2) Universitatea din Namur, Departamentul de Istorie, Facultatea de Filosofie și Litere

Durata proiectului: 17 luni: august 2016-decembrie 2017

Obiectivele generale urmărite:

– realizarea unei analiză interdisciplinare a relației televiziune publică-națiune care să reunească cercetarea și interpretarea arhivelor (teritoriul istoric), cu metodologia comparativă de tip world system analysis (I. Wallerstein) și cu studiul televiziunii ca instituție (television studies).

– investigarea modului în care promovarea națiunii prin televiziune are loc în cadrul unor sisteme complexe de difuzare culturală a căror dinamică este influențată de tensiuni identitare proprii fiecăreia dintre cele trei țări analizate (România, Bulgaria și Belgia).

– realizarea a trei studii de caz asupra României, Bulgariei și Belgiei, în scopul identificării relației între televiziune și identitatea națională în cazul complex și delicat al țărilor din semi-periferie europeană.

Persoană de contact: Romina Surugiu, romina.surugiu@fjsc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *